Wedstrijdreglement
Sign+ Award 2020

Klik hier voor de Sign+ Award 2022

Organisatie

De organisatie van de Sign+ Award 2020 is in handen van het vakblad Sign+ Magazine/Sign.NL. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich bij de uitgever van Sign+ Magazine/Sign.NL, Eisma Businessmedia, te Leeuwarden.

Het adres is:

Eisma Businessmedia

t.a.v. Sign+ Award 2020

Celsiusweg 41

8912 AM Leeuwarden

T: +31 88 294 48 20

E: redactiesign@eisma.nl

I: www.sign.nl/award

Partners

De organisatie van de Sign+ Award 2020 wordt ondersteund door haar sponsoren en ambassadeurs. De gezamenlijke missie is het kwaliteitsbewustzijn in de signbranche te bevorderen, creativiteit te stimuleren en innovaties een podium te geven. Daarnaast willen we de verschillende disciplines van het signvak bij belangrijke derden en het grote publiek promoten. Dit doen wij door het belonen en onder de aandacht brengen van bijzondere projecten. De Sign+ Award 2020 is ‘Powered by Fespa Nederland’. Dit komt o.a. tot uiting in het uitreiken van een speciale Fespa Nederland Innovatie Award 2020. Alle genomineerden en winnaars zijn gerechtigd om met hun ingezonden project GRATIS deel te nemen aan de Fespa Awards 2021 die in München worden uitgereikt. In totaal zijn er 8 prijzen te winnen:

 • 5 Categorieprijzen
 • 1 Publieksprijs 2020
 • 1 Fespa Nederland Innovatie Award 2020
 • 1 Overall Winnaar Sign+ Award 2020

Deelname

 • Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door personen die actief zijn in of affiniteit hebben met de signbranche. In de communicatie richten we ons tot signmakers, maar zowel ontwerpers, opdrachtgevende partijen als uitvoerende bedrijven kunnen het initiatief nemen om een project voor te dragen. Het project staat immers centraal - en zal worden beoordeeld - niet het bedrijf dat het instuurt.
 • Deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 • Meedoen kan door het indienen van een (online) ingevuld projectformulier, vergezeld van meerdere kwalitatief goede foto's op minimaal formaat 13 x 18 cm, of digitaal beeldmateriaal, weggeschreven met een goede (hoge) kwaliteit (300 dpi, bij een minimaal formaat van 13 x 18 cm) en aangeleverd in JPEG-formaat. Per project mogen maximaal 10 foto’s worden ingestuurd.
 • De organisatie gaat er vanuit dat de maker(s) van al het ingestuurde beeldmateriaal vooraf zijn (hun) toestemming heeft (hebben) gegeven voor het gebruik van dit beeldmateriaal en dat dit dus, zonder claims, vrij kan worden gepubliceerd, zowel in print als op internet. Met andere woorden: Sign+ Magazine en haar partners zijn gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al hun media en publicitaire uitingen.
 • De organisatie beroept zich op vrijwaring richting inzender, in het geval er bij publicatie onverhoopt toch inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Met andere woorden: de deelnemer vrijwaart Sign+ Magazine en haar partners voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn en de deelnemer vrijwaart Sign+ Magazine voor claims van geportretteerden.
 • Het ingevulde wedstrijdformulier en de foto's moeten vóór 15 juni 2020 in het bezit zijn van de organisatie (eenmalig verlengd tot 22 juni 2020).
 • Voor de Sign+ Award 2020 kan worden ingeschreven in vijf categorieën:
   1. Indoor signage (inclusief bewegwijzering, display en POS)
  • 2. Outdoor signage (zowel verlicht als onverlicht)
  • 3. Architectural signage / interieurdecoratie
  • 4. Voertuigbelettering / fleetmarking / carwrapping
  • 5. Tentoonstellings- en evenementenbouw
 • De jury behoudt zich het recht voor een project in een andere categorie in te delen dan waarvoor het is ingezonden. De jury is tevens gerechtigd – afhankelijk van het aantal inzendingen – een categorie toe te voegen of te laten vervallen. In het laatste geval worden projecten in een van de overige categorieën ingedeeld en blijven uiteraard meedingen naar de overall titel ‘Winnaar Sign+ Award 2020’.
 • Ingezonden projecten moeten na 1 juli 2018 zijn uitgevoerd of afgerond.
 • Per categorie kan elk bedrijf slechts één project inzenden.
 • Het invullen en opsturen van het wedstrijdformulier wordt gezien als een bewijs dat de eigenaar van het product of bedrijf of beeld dat wordt gebruikt in de uiting, evenals de andere betrokkenen bij het project, vooraf hun toestemming hebben gegeven. Als achteraf blijkt dat op dit punt toch rechten van derden worden geschonden, dan is de organisatie gevrijwaard van de consequenties.
 • De inzendingen worden niet teruggezonden. Alle voorgelegde materialen worden het bezit van Sign+ Magazine. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van of schade aan het materiaal.

Prijs en jury

 • De vakjury bestaat uit meerdere (minimaal 5) gerenommeerde personen afkomstig uit verschillende disciplines in en rond de sign- en reclamewereld.
 • De voorzitter van de vakjury van de Sign+ Award 2020 en de Fespa Nederland Innovatie Award 2020 is Henri Ritzen. Hij is mede-eigenaar van Ritzen-Design-Consult in Spaubeek en voormalig managing director van Studio Dumbar in Rotterdam.
 • De vakjury werkt volstrekt onafhankelijk van de redactie en/of eventuele sponsoren van de Sign+ Award 2020.
 • Het secretariaat van de vakjury is ondergebracht bij de redactie van Sign+ Magazine.
 • In elke categorie worden drie inzendingen genomineerd, mits de categorie voldoende projecten van voldoende kwaliteit bevat. De vakjury beslist hierover.
 • Alle (categorie)winnaars ontvangen een award.
 • Bij het beoordelen van projecten door de vakjury voor de categorieprijzen en de Overall Award wordt onder andere gekeken naar
  zaken als: de communicatieve impact en doeltreffendheid in relatie tot de opdracht, creatieve en innovatieve elementen, de technische uitvoering en afwerking, complexiteit en moeilijkheidsgraad en de rol van de uitvoerende partij/inzender.
 • De wedstrijd kent daarnaast één overall winnaar, die eveneens door de vakjury wordt bepaald. Dit project is gerechtigd de titel ‘Winnaar Sign+ Award 2020’ te voeren.
 • Naast een award ontvangt de overall winnaar een bedrag van 1.000 euro.
 • Tevens wordt uit alle ingestuurde projecten door de vakjury de winnaar van Fespa Nederland Innovatie Award 2020 aangewezen. Deze hoeft NIET per definitie te komen uit de vijftien genomineerde projecten, maar kan een van de andere ingestuurde projecten zijn.
 • Bij het bepalen van de winnaar van de Fespa Nederland Innovatie Award 2020 wordt door de vakjury expliciet gekeken naar het innovatieve karakter van de inzending; hetzij qua ontwerp, creatief materiaalgebruik, duurzaamheid, constructie en/of toepassing.
 • Juryleden en de bedrijven waar zij werken, zijn uitgesloten van deelname.
 • De jury kan besluiten ingezonden projecten in de praktijk te bekijken.
 • De genomineerde projecten worden in het vakblad Sign+ Magazine gepresenteerd en op de website www.sign.nl/award
 • Vanaf dat moment krijgen bezoekers van deze site de gelegenheid om een stem uit te brengen op hún favoriet, wat uiteindelijk leidt tot de winnaar van de Publieksprijs 2020. Deze publieksstemming staat los van het oordeel van de vakjury.
 • Tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst in het najaar van 2020 zullen de categoriewinnaars bekend worden gemaakt. Tevens worden dan de overall winnaar van de Sign+ Award 2020 en de Fespa Nederland Innovatie Award 2020 bekendgemaakt.
 • De beslissing van de vakjury is definitief voor alles wat deze wedstrijd aangaat.

Overige

 • De organisatie (Sign+ Magazine/Sign.NL) behoudt zich het recht voor elk onderdeel van de wedstrijd af te gelasten. Als dat zou gebeuren, worden alle inzenders van wedstrijdformulieren hiervan in kennis gesteld.
 • Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door Sign+ Magazine/Sign.NL en de sponsoren/ambassadeurs vrij kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden of publicaties in het vakblad en/of nieuwsbrieven en/of websites. De organisatie beroept zich op vrijwaring richting inzender, in het geval er bij publicatie
  onverhoopt toch inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.
 • Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement.

INDOOR SIGNAGE

OUTDOOR SIGNAGE

Architectural Signage

Voertuigreclame

Tentoonstellingsbouw

SIGN.
HALL.
OF.
FAME.

De winnaars in de verschillende categorieën van de Sign+ Award 2020 ontvangen, naast de nodige publiciteit, een prachtige Award en een vermelding in de Sign Hall of Fame. De overall winnaar krijgt bovendien een geldbedrag van 1.000 euro. Maar zeker zo belangrijk bij het winnen van de Sign+ Award 2020 zijn de waardering en belangstelling van pers, collega’s en klanten.